Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

WYRÓŻNIENIA

KRYTERIA  PRZYNAWANIA  WYRÓŻNIEŃ  ZRZESZENIA  LZS.

Brązowa  Honorowa  Odznaka  LZS

Przyznawana  jest  zawodnikom  i  działaczom  LZS  oraz  osobom  wspierającym  LZS.
Osoba  proponowana  do  wyróżnienia  winna  mieć  ukończone  18  lat.
Wniosek  składa  jednostka  organizacyjna  LZS  –  zbiorcza  lista  proponowanych  do  wyróżnienia. 
Winien  on  zawierać  następujące  dane: nazwisko i  imię, rok  urodzenia, datę  wstąpienia  do  LZS,
miejscowość  i  nazwę  środowiska  w  którym  działa / LKS, LZS, LKT, Szkoła, samorząd, firma, itp. /.

Srebrna  Honorowa  Odznaka  LZS

Przyznawana  jest  zawodnikom  i  działaczom  LZS  oraz  osobom  wspierającym  LZS.
Osoba  proponowana  do  wyróżnienia  winna  mieć  ukończone  21  lat.
Okres  czasu  od  wyróżnienia  Odznaką  Brązową  określony  jest  jako, minimum  2  lata. 
Wniosek  składa  jednostka  organizacyjna  LZS  –  zbiorcza  lista  proponowanych  do  wyróżnienia. 
Winien  on  zawierać  następujące  dane: nazwisko i imię, rok  urodzenia, datę  wstąpienia  do  LZS, data  otrzymania  brązowej  Odznaki, miejscowość  i  nazwę  środowiska  w  którym  działa / LKS, LZS, LKT, Szkoła, samorząd, firma, itp. /.

Złota  Honorowa  Odznaka  LZS

Przyznawana  jest  zawodnikom  i  działaczom  LZS  oraz  osobom  wspierającym  LZS.
Osoba  proponowana  do  wyróżnienia  winna  mieć  ukończone  25  lat.
Okres  czasu  od  wyróżnienia  Odznaką  Srebrną  określony  jest, jako  minimum  2  lata. 
Wniosek  składa  jednostka  organizacyjna  LZS  –  zbiorcza  lista  proponowanych  do  wyróżnienia. 
Winien  on  zawierać  następujące  dane: nazwisko i  imię, rok  urodzenia, datę  otrzymania  Brązowej  i Srebrnej  Odznaki, datę  wstąpienia  do  LZS, miejscowość  i  nazwę  środowiska  w  którym  działa / LKS, LZS, Szkoła, samorząd, firma, itp. /.

Wymienione  wyżej  HONOROWE  ODZNAKI,
nadaje  Prezydium  Kujawsko-Pomorskiego  Zrzeszenia  LZS  w  Toruniu.    


Odznaka  –  Zasłużony  Działacz  LZS

Przyznawana  jest  zawodnikom  i  działaczom  LZS  oraz  osobom  wspierającym  LZS.
Osoba  proponowana  do  wyróżnienia  winna  mieć  ukończone  35  lat.
Okres  czasu  od  wyróżnienia  Odznaką  Złotą, określony  jest  jako  minimum  5  lat. 
Obowiązuje  przesłanie na  adres  Kujawsko – Pomorskiego  Zrzeszenia  LZS  wniosku, wypełnionego   przez   jednostkę   organizacyjną  LZS / wniosku znajdującego  się  na  naszej  stronie /, w  celu  zaopiniowania  go  i  przesłania  do  Rady  Głównej  Krajowego  Zrzeszenia  LZS.

WYRÓŻNIENIE  PRZYZNAJE  PREZYDIUM  RADY  GŁÓWNEJ  KRAJOWEGO  ZRZESZENIA  LZS.

W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, okresy pomiędzy przyznaniem poszczególnych wyróżnień mogą być skrócone bądź pominięte, o czym stanowią odpowiednio, Prezydium Wojewódzkiego lub Krajowego Zrzeszenia LZS. 

 Kryteria  przyznawania  odznaczeń  Zrzeszenia  LZS  przyjęto  na  posiedzeniu  Rady  Wojewódzkiej  w  dniu  17.12.2005r.

WNIOSEK