Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

UBEZPIECZENIA

polisa
NNW

polisa
OC

zasady zgłaszania szkody
OC i NNW

wniosek
NNW
2023

wniosek
OC
2023

wniosek
NNW
2022

wniosek
OC
2022

oświadczenie
RODO
(dorośli i nieletni)