Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

AKTUALNOŚCI

Organizator sportu
w środowisku wiejskim

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe informuje, że w okresie od 01.01 – 10.12.2023 roku, realizowane będzie zadanie  pn. „Upowszechnianie różnych sportów w środowisku wiejskim – WLKS”, dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe informuje, że w okresie od  01.01 – 30.11.2023 roku, realizowane będzie zadanie  pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży w Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Zrzeszenia LZS”, dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

1 marca o godzinie 13:45 ruszyła kolejna edycja Rządowego Programu KLUB. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i Zasadami uczestnictwa.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24 kwietnia.

W związku ze zmianami i pytaniami dotyczącymi zasad oraz wypełnienia wniosków załączamy prezentację zawierającą najważniejsze z nich oraz instrukcję wypełnienia wniosku.