Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

PROGRAM „WLKS” 2022

ZASADY

TYPOWANIA DYSCYPLIN I KLUBÓW, W KTÓRYCH MAJĄ BYĆ POWOŁANE

WIODĄCE LUDOWE KLUBY SPORTOWE

NA 2022 ROK

Założenia:
– Ilość ośrodków – uzależniona od wysokości pozyskania środków finansowych
– WLKS-sy w Zrzeszeniu LZS na 2022 rok powołuje się w następujących sportach:

1. Zapasy kobiet
2. Zapasy mężczyzn
3. Podnoszenie ciężarów
4. Boks
5. Biathlon
6. Szachy
7. Jeździectwo
8. Kolarstwo
9. Lekka atletyka
10. Łyżwiarstwo
11. Kręglarstwo
12. Pływanie
13. Piłka ręczna
14. Piłka nożna
15. Piłka siatkowa
16. Koszykówka
17. Taekwondo olimpijskie
18. Kajakarstwo
19. Sumo
20. Hokej na trawie
21. Tenis stołowy
22. Narciarstwo klasyczne
23. Unihokej
24. Łucznictwo

 

Wyznaczanie ilości WLKS-ów w poszczególnych sportach
1. Do wyliczeń na rok 2022 brane będą pod uwagę punkty zdobyte we
współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży za rok 2021.
2. Sumuje się punkty zdobyte przez wyżej wymienione sporty i uznaje za 100%.
3. Wylicza się procentowy udział każdego sportu.
4. Procentowy udział w dorobku tych sportów, określa procent przyznanych WLKS-ów Z
LZS w danym sporcie.
5. Klubowi , któremu w danej dyscyplinie przyznany został Ośrodek Szkolenia
Sportowego Młodzieży Zrzeszenia LZS , nie przysługuje prawo do powołania
WLKS-su.

 

Wyznaczanie ilości zawodników w poszczególnych ośrodkach
1. Sumuje się punkty zdobyte przez wytypowane kluby i uznaje za 100%.
2. Wylicza się procentowy udział poszczególnych klubów w dorobku danego sportu.
3. Nie łączy się OSSM LZS i WLKS w ramach jednego sporu w tym samym klubie.
4. Obowiązuje trzyletnia karencja dla klubów, które wstępują do Zrzeszenia LZS.

 

USTALENIA
1. Minimum zawodników w danej dyscyplinie sportowej w
WLKS to 10 osób.
2. W klubach , które zdobyły 30 punktów i więcej we
współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży , w dyscyplinach
objętych programem , powołane zostają WLKS ,
3. W przypadku nie dokonania w terminie kompletnego i
prawidłowego rozliczenia przez poszczególne WZ LZS ,
Zleceniodawca ma prawo zastosowania wobec Zleceniobiorcy
sankcji w postaci nie powoływania danego WLKS-su w
przyszłym roku ,
4. Za „dostarczone w terminie dokumenty rozliczeniowe” uważa
się takie , które w wyznaczonym umową terminie , znajdą się
w siedzibie KZ LZS i nie zawierają żadnych błędów.
5. „Zaoszczędzone” w jakikolwiek sposób środki finansowe , nie
powiększają puli innych dyscyplin , czy WLKS-ów.
6. „Zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe podlegają
zwrotowi do KZ LZS , zgodnie z warunkami porozumienia.

Zasady przyjęte na posiedzeniu Rady Głównej KZ LZS
w dniu 10.05.2022 r.

WYKAZ  KLUBÓW, W KTÓRYCH  POWOŁANE  ZOSTAŁY
WIODĄCE  LUDOWE  KLUBY  SPORTOWE  ZRZESZENIA  LZS NA  ROK  2022
       
L.P. Nazwa  klubu Dyscyplina Ilość punktów          w 2021 roku
1 UKS  „CZAPLA”  BIAŁE  BŁOTA lekkoatletyka 86,75
2 LKS  GĄSAWA hokej na trawie 83,08
3 MGLKS  „TARPAN”  MROCZA podnoszenie ciężarów 76,5
4 KSS  „HUSARIA”  LUBRANIEC podnoszenie ciężarów 72
5 MLKS  „TUCHOLANKA”  TUCHOLA kręglarstwo 63
6 LUKS  CHEŁMNO tenis stołowy 57,5
7 ULKS  „ZRYW”  DOBRCZ łucznictwo 51
8 ULKS  „GRYF”  WOJNOWO zapasy kobiet 48
9 UKS  „OLIMPIJCZYK”  KOWALEWO  POM. piłka ręczna plażowa kobiet 43,29
10 MLKS  „WISŁA”  ŚWIECIE zapasy wolne 38,9
11 LKS  ROGOWO hokej na trawie 33,28
12 LKS  „HORYZONT”  MEŁNO podnoszenie cieżarów 30