Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

PROGRAM
„PROMOWANIE I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”

Nabór zgłoszeń do konkursu na najlepsze projekty promujące
aktywność fizyczną w środowisku wiejskim.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 21 lutego 2023.

REGULAMIN

Promowanie
i upowszechnianie aktywności fizycznej

ZGŁOSZENIE

Promowanie
i upowszechnianie aktywności fizycznej