Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

PROGRAM „ORGANIZATOR”

Kompletne wnioski wraz z deklaracją strony współfinansującej projekt należy złożyć
w Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniu LZS.
 
Termin składania wniosków ustala się na dzień 23.02.2023 r.

Organizator sportu
w środowisku wiejskim