Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

PROGRAM „OSSM LZS” 2022

ZASADY

  –  TYPOWANIA  DYSCYPLIN  I  KLUBÓW, W  KTÓRYCH  MAJĄ  BYĆ POWOŁANE OŚRODKI  SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY  ZRZESZENIA  LZS

  –  WYLICZANIA  ILOŚCI  MIEJSC  W  POSZCZEGÓLNYCH  OŚRODKACH

  –  USTALENIANA  2021  i  2022  ROK.

 

Założenia do wyliczeń matematycznych:

 • Ilość ośrodków – 60
 • Ilość zawodników w ośrodkach 600
 • Ośrodki szkoleniowe sportowego młodzieży Z LZS na 2021 i 2022 rok powołuje się w następujących sportach:
  1. Zapasy kobiet
  2. Podnoszenie ciężarów
  3. Zapasy mężczyzn (st. wolny i klasyczny)
  4. Kolarstwo (wszystkie konkurencje)
  5. Lekka atletyka
  6. Tenis stołowy
  7. Narciarstwo klasyczne
  8. Łucznictwo

 

Wyznaczanie ilości ośrodków w poszczególnych sportach.

 1. Do wyliczeń na rok 2021 brane będą pod uwagę punkty zdobyte we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży za rok 2020 a do wyliczeń na rok 2022 brane będą pod uwagę punkty zdobyte we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży za rok 2021.
 2. Sumuje się punkty zdobyte przez wyżej wymienione sporty i uznaje za 100%.
 3.  Wylicza się procentowy udział każdego sportu.
 4.  Procentowy udział w dorobku tych sportów, określa procent przyznanych ośrodków szkolenia sportowego młodzieży Z LZS w danym sporcie oraz  liczbę osób.
 5. Ośrodki tworzy się przy klubach w kolejności od najwyżej notowanego we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

 

Wyznaczanie ilości zawodników w poszczególnych ośrodkach  

 1. Sumuje się punkty zdobyte przez wytypowane kluby i uznaje za 100%.
 2. Wylicza się procentowy udział poszczególnych klubów w dorobku danego sportu.
 3. Nie łączy się OSSM LZS i WLKS w ramach jednego sporu w tym samym klubie.
 4. Obowiązuje trzyletnia karencja dla klubów, które wstępują do Zrzeszenia LZS.

 

USTALENIA

 1. Minimum  zawodników  w  sporcie  w  Ośrodku  to  5  osób.
 2. Jeśli  z  matematycznego  wyliczenia  wynika , że  w  klubie  przypada  mniej niż  5  zawodników , uzupełnia  się  ilość  do  wymaganych  5 , zwiększając  tym  samym  ogólną  ilość  zawodników.
 3. Kluby , które  zdobyły  ponad  100  pkt.  we  współzawodnictwie  sportu  dzieci  i  młodzieży  w  dyscyplinach  objętych  programem , automatyczne otrzymują  ośrodek  5  osobowy.
 4. Jeśli  klub , w  którym  planuje  się  powołanie  ośrodka  nie  brał  udziału  w mistrzostwach  Krajowego  Zrzeszenia  LZS , odlicza  się  jedno  miejsce.
 5. W  przypadku  nie  dokonania  w  terminie  kompletnego  i  prawidłowego rozliczenia  przez  poszczególne  WZ LZS , Zleceniodawca  ma  prawo zastosowania  wobec  Zleceniobiorcy  sankcji  w  formie  zmniejszenia  w następnym  roku  o  25%  ilości  miejsc , niż  to  wynika  z  wyliczeń.
 6. Jeśli  sytuacja  taka  powtórzy  się  w   kolejnym  roku , to  w  następnym roku  WZ  LZS  może  otrzymać  50%  miejsc  mniej niż  wynika  to  z wyliczeń.
 7. Jeśli  sytuacja  powtarza  się  w  trzecim  roku , to  w  następnym  roku  WZ LZS  może  być  całkowicie  pozbawione  miejsc  w  OSSM Z LZS.
 8.  Za  „dostarczone  w  terminie  dokumenty  rozliczeniowe”  uważa  się  takie , które  w  wyznaczonym  umową  terminie , znajdą  się  w  siedzibie  KZ  LZS i  nie  zawierają  żadnych  błędów.
 9. „Zaoszczędzone”  w  jakikolwiek  sposób  miejsca  nie  powiększają  puli innych  dyscyplin , czy  Ośrodków.
 10.  „Zaoszczędzone  w  ten  sposób  środki  finansowe  podlegają  podziałowi  w równej  części  na  wszystkich  pozostałych  zakwalifikowanych  do  OSSM LZS  zawodników.

Zasady  przyjęte  na  posiedzeniu  Rady Głównej KZ LZS w dniu 09.02.2021 r.

KRYTERIA NABORU ZAWODNIKÓW DO SZKOLENIA W OSSM LZS 2022

Sport

Grupa wiekowa

Junior młodszy

Junior

Młodzieżowiec / wg. PZS

LEKKA ATLETYKA

Wiek wg. PZLA

Wiek wg. PZLA

Wiek wg. PZLA

Kryterium wynikowe wg. pzs

Kryterium wynikowe wg. pzs

Kryterium wynikowe wg. pzs

Klasa sportowa III

Klasa sportowa II

Klasa sportowa I

Rekomendacja pzs

Rekomendacja pzs

Rekomendacja pzs

KOLARSTWO

Wiek wg. PZKol

Wiek wg. PZKol

Wiek wg. PZKol

Kryterium wynikowe wg. pzs

Kryterium wynikowe wg. pzs

Kryterium wynikowe wg. pzs

Klasa soportowa III

Klasa soportowa II

Klasa sportowa I

Rekomendacja pzs

Rekomendacja pzs

Rekomendacja pzs

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

Wiek wg. PZPC

Wiek wg. PZPC

Wiek wg. PZPC

Kryterium wynikowe wg. pzs

Kryterium wynikowe wg. pzs

Kryterium wynikowe wg. pzs

Klasa sportowa III

Klasa sportowa II

Klasa sportowa I

Rekomendacja pzs

Rekomendacja pzs

Rekomendacja pzs

ZAPASY K i M

Wiek wg. PZZ

Wiek wg. PZZ

Wiek wg. PZZ

Kryterium wynikowe wg. pzs

Kryterium wynikowe wg. pzs

Kryterium wynikowe wg. pzs

Klasa sportowa III

Klasa sportowa II

Klasa sportowa I

Rekomendacja pzs

Rekomendacja pzs

Rekomendacja pzs

ŁUCZNICTWO

Wiek wg. PZŁ

Wiek wg. PZŁ

Wiek wg. PZŁ

Kryterium wynikowe wg. pzs

Kryterium wynikowe wg. pzs

Kryterium wynikowe wg. pzs

Klasa sportowa III

Klasa sportowa II

Klasa sportowa I

Rekomendacja pzs

Rekomendacja pzs

Rekomendacja pzs

TENIS STOŁOWY

Wiek wg. PZTS

Wiek wg. PZTS

Wiek wg. PZTS

Kryterium wynikowe wg. pzs

Kryterium wynikowe wg. pzs

Kryterium wynikowe wg. pzs

Klasa sportowa III

Klasa sportowa II

Klasa sportowa I

Rekomendacja pzs

Rekomendacja pzs

Rekomendacja pzs

NARCIARSTWO KLASYCZNE

Wiek wg. PZN

Wiek wg. PZN

Wiek wg. PZN

Kryterium wynikowe wg. pzs

Kryterium wynikowe wg. pzs

Kryterium wynikowe wg. pzs

Klasa sportowa III

Klasa sportowa II

Klasa sportowa I

Rekomendacja pzs

Rekomendacja pzs

Rekomendacja pzs

 

WYKAZ  KLUBÓW , W  KTÓRYCH  POWOŁANE  ZOSTAŁY  NA  ROK  2022  
OŚRODKI  SZKOLENIA  SPORTOWEGO  MŁODZIEŻY  ZRZESZENIA  LZS
L.P. Nazwa  klubu Dyscyplina Ilość zawodników
1 ALKS  „Stal”  Grudziądz Kolarstwo 17
2 UKS  „Copernicus”  Toruń Kolarstwo 15
3 TKK  „Pacific”  Toruń Kolarstwo 9
4 LKS  „Vectra”  Włocławek Lekkoatletyka 10
5 MLKS  „Nadwiślanin”  Chełmno Lekkoatletyka 8
6 LUKS  „Start”  Nakło nad Notecią Lekkoatletyka 6
Ogół  zawodników  przewidzianych  do  szkolenia  sportowego 65