Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

PROGRAM „ORGANIZATOR” 2022

Kompletne wnioski wraz z deklaracją strony współfinansującej projekt należy złożyć w Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniu LZS.

Termin składania wniosków ustala się na dzień 26.05.2022 r.

 

» Regulamin zadania „Organizator sportu w środowisku wiejskim”.pdf

» Wniosek – „Organizator sportu w środowisku wiejskim”.pdf


» Deklaracja.pdf


» Oświadczenie.pdf