PROGRAM „PROMOWANIE I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”


Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Toruniu realizuje w okresie od 1 czerwca do 30 września 2022 r., zadanie pod nazwą „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”

więcej informacji pod nr telefonu 603 111 558
lub e-mail: jurekwysocki@vp.pl